Reklama
 
Blog | Marek Švehla

Češi, hokej a zemička

 

„Pořád mi to připadá neuvěřitelné, tak malá zemička, jako Česká republika a tak úspěšná v hokeji.“ Komentátor Michal Dusík se v neděli přece jen neudržel a rozehrál strunu národních vášní. Malý a přesto tak úspěšný národ.  Bylo to jen několik slov vyřčených v přívalu radosti po velkém českém vítězství nad Ruskem a šlo by je rychle pominout, zvlášť když čeští hokejoví komentátoři – a to je třeba jim přičíst k dobru – nacionálními emocemi poměrně šetří. Přesto je ale zajímavé se na tu „zemičku“ pana Dusíka podívat věcně. A nutno potvrdit, že Češi mají důvod být pyšní, ale jinak, než naznačuje zmíněný komentátor.

 

 

 

 

 

 


 

Jak vlastně posuzovat velikost země? Nejčastěji se používá srovnání v rámci EU. Tam ale Česko není „malá zemička“, tou jsou pobaltské státy, Malta, Slovinsko. My se řadíme ke středně velkým zemím jako je Nizozemsko, Belgie, Maďarsko, Portugalsko, Rakousko.

Michalu Dusíkovi šlo však evidentně o srovnání v rámci hokejových zemí. Jenže ani tam nejsme „zemičkou“ – viděno počtem obyvatel, což je to jediné správné kritérium (hokej hrají lidé, ne čtvereční kilometry). Pravda – Rusko má téměř 150 milionů obyvatel, Kanada 33 milionů. Jenže Švédsko jen 9 milionů a Finsko dokonce ani ne pět a půl milionu. Pokud tedy máme mluvit o zemičce, pak je to zemička nových mistrů světa.

Abychom ale pana Dusíka příliš nedusili: Česko má jeden zajímavý primát. Hokej je hra, jejíž úroveň souvisí s klimatem. Jinak řečeno hraje se na severu a směrem na jih zájem o ni klesá. To je velmi důležité pro úspěch, neboť i když se závodní hokej hraje už jen v halách, zájem o něj se odvíjí od bruslení malých kluků na rybnících, jezerech, řekách.

Reklama

A tady jsme u jádra věci: pokud vezmeme absolutní světovou špičku (Kanada, Rusko, Švédsko, Finsko, Česko), pak Češi jsou jasně nejjižněji položeným „hokejových národem“ a pro hraní hokeje mají tedy nejhorší podmínky. Takže to, že se od začátku drží mezi úzkou skupinou nejlepších, je vlastně opravdu hodné poplácání. Kvůli „zemičce“ to ale není.